Program Job Shop Visual umožňuje vizuálne plánovanie výroby. Je určený predovšetkým pre závody, kde sa výroba vykonáva na viacerých strojoch postupne, zvyčajne podľa rôznych technologických postupov. Vizuálne znázorňuje časové rozloženie výroby na jednotlivých strojoch a poskytuje možnosť optimalizácie tohoto plánu. K tomu program má výkonné prostriedky schopné vyriešiť rôzne kapacitné konflikty úpravou plánu, podľa potrieb používateľa. Tým sa zvýši využitie strojov a úlohy získajú transparentný časový rozvrh. Takto získaný detailný a realistický plán ovplyvňuje manipuláciu so skladovými zásobami, optimalizáciu materiálových požiadaviek a ďalšie logistické procesy. Program ukazuje aj vývoj spotreby materiálu podľa navrhnutého výrobného plánu. Poskytuje možnosť na prepracovanie plánu podľa vykonaných (ohlásených) úloh po realizácii vo výrobe. (To znamená, možnosť vytvorenia nového, aktuálneho plánu, napríklad po týždňoch, podľa reálneho vývoja výroby.) Podrobný a realistický plán zvyšuje presnosť termínu odhadu nových prichádzajúcich úloh (objednávok). Dodržiavanie zvolených termínov bude bezpečnejšie a transparentnejšie.

Praktické výsledky ukazujú, že používanie programu o 20-30% zvyšuje produktivitu a znižuje množstvo skladovaného materiálu.
Zavedenie softvéru Job Shop Visual môže znamenať veľkou pomoc pre tie závody, kde je potrebné vysporiadať sa s rôznymi objednávkami podĺa rôznych výrobných procesov a nevyskytuje iba sériová výroba. Väčšinou je vhodná pre firmy v strojárstve, kde sa rôzne výrobky vyrábajú v niekoľkých strojoch, postupne alebo paralelne podľa rôznych technologických postupov (výroba na zakázky). Program je možné ľahko prispôsobiť akémukoľvek systému ERP pomocou modulu importu a exportu. Za týmto účelom je potrebné integrovať malú aplikáciu prispôsobenú na konkrétne požiadavky. * JobShop_5
video: Job Shop Visual Production Scheduling 2018-10-23